Rasen Dvärgpinscher

Rasen Dvärgpinscher

Dvärgpinschern är en av de populäraste hundraserna i världen och har funnits sedan slutet på 1800-talet. Här kommer lite mer fakta om rasen:

Historia

Rasen dvärgpinscher kommer ifrån Tyskland och härstammar från rasen sträv-och släthårig torvhund (pinscher) som är en av de äldsta tyska hundraserna. Historiskt sett har rasen använts som vakthund och råttfångare. Pinscherhunden kunde antingen ha sträv eller slät päls och efter hand skiljde man på hundarna beroende på vilken slags päls de hade. De med slät päls blev en egen ras, schnauzer, medan de med sträv päls utvecklades till vår tids pinscher. Mot slutet av 1800-talet började det bli allt vanligare med hundutställningar vilket även gällde pinschern. Då hunduppfödare i England redan hade börjat avla fram dvärghundar ville man göra likadant med pinschern och genom att i flera släktled låta små individer ur rasen para sig fick man fram en miniatyrpinscher: dvärgpinscher. Rasen etablerades kort därefter.

Utseende

Dvärgpinschern är en mindre variant av pinschern utan några dvärgaktiga drag. Mankhöjden ligger runt 25-30 cm och vikten runt 4-6 kg. Hundens päls är kort och glansig och färgen är antingen svart med inslag av rött/brunt runt nos och tassar eller endast röd. Den stiliga fyrkantiga kroppsformen gör rasen till en utmärkt utställningshund.

Egenskaper

Dvärgpinschern är en pigg och aktiv hund som kan tränas till att delta i många olika aktiviteter. Dessa aktiviteter innefattar agility, spårning och lydnad. Med träning kan dvärgpinschern utvecklas till en familjehund som kan knyta an till flera olika människor. Däremot om hunden inte tränas knyter den sig helst an endast till en människa. Hunden är social och trivs när den får mycket uppmärksamhet och närhet. Då rasen genom historien använts som vakthund förstår man att det är en uppmärksam och vaksam hund. För att den inte ska bli en misstänksam vakthund bör man därför träna den till att inte vakta.

Avel

Som vid vilken annan avel som helst är det viktigt att undersöka djuren innan man låter den avlas vidare. Hundar som bär på sjukdomar eller genetiska defekter får inte ingå i ett avelsprogram för att ta hänsyn till avkomman. Dvärgpinschern är en relativt frisk hund men kan drabbas av ögonsjukdomar samt problem med knäskålarna. Innan avel är det därför viktigt att undersöka dessa områden. För att fastställa att hunden inte har någon ögonsjukdom, tillexempel näthinnesjukdomen PRA, gör man en så kallad ögonlysning. Där undersöks först ögats inre delar såsom näthinnan och synnerven. Sedan tittar man även på ögats yttre delar som hornhinna, lins och ögonlock. Förändringar som upptäcks måste analyseras innan man kan säga säkert om hunden lider av en ögonsjukdom eller inte.

Problem med att knäskålarna glappar eller hoppar ur led kallas för patellaluxation och är vanligt förekommande bland dvärghundar. På vissa hundar framträder detta tydligt då hunden haltar och har ont. Andra hundar kan däremot verka oberörda vilket gör att det är svårt att se på en hund om den lider av det patellaluxation eller inte. Det är därför av stor vikt att undersökningen sker noggrant och att hundar med knäproblem inte används i avel.